Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených...Bible - První list Korintským 1,25.26

Bůh nedává velké příležitosti těm, kteří nedovedou využít ty malé.Pavel Kosorin

Dnes je čtvrtek 22 únor 2018

Svátek: Petr

Zítra slaví svátek Svatopluk.

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: VeVe

Zobrazit

Poradenství Jordán, a. s.

Ježíš, syn Josefův
Truhlářství s.r.o.
Nazaret
259 22
Vážený pane,
děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátil na naši firmu. Všech dvanáct uchazečů o manažerské pozice ve Vaší nové organizaci prošlo komplexním testováním. Výsledky jejich testů byly vyhodnoceny počítačem a zároveň každý z nich podstoupil osobní pohovor s naším psychologem, který zvážil jejich osobní motivaci a pocit povolání.
Veškeré osobní profily jsou přiloženy k této žádosti a prosíme o jejich pečlivé prostudování.
Součástí naší služby je také několik obecných poznámek, jako bývá zvykem např. v auditorské zprávě. Tyto jsou součástí Vámi zakoupené služby a nebudou Vám účtovány.
Naše společnost se domnívá, že všichni uchazeči vykazují nedostatečné vzdělání a motivaci pro Vámi zvolený typ podnikání. Nemají dostatečné pojetí týmové práce. Výrazně doporučujeme, abyste pokračoval v hledání vhodnějších adeptů s manažerskými schopnostmi, kteří se osvědčili na jiných pozicích.
Šimon Petr je emocionálně labilní a snadno podléhá výkyvům nálad. Ondřej nevykazuje žádné vůdcovské schopnosti. Bratři Jan a Jakub, synové Zebedeovi, upřednostňují soukromé zájmy nad zájmy společnosti. Tomáš má tendenci vše zpochybňovat a tím narušuje pracovní morálku kolektivu. Domníváme se, že je naší povinností informovat Vás, že Matouš byl vyloučen z Obchodní komory města Jeruzaléma. Jakub Alfeův a Tadeáš projevují extremistické tendence a oba vykazují vyšší skóre na maniodepresivní škále.
Pouze jeden z kandidátů vykazuje značný potenciál k růstu. Jedná se o člověka schopného, oblíbeného v kolektivu s dobrým obchodnickým uvažováním. Tento jedinec je vysoce motivovaný, ambiciózní a zodpovědný. Doporučujeme tedy Jidáše Iškariotského na pozici finančního auditora a zástupce firmy. Ostatní profily nepotřebují více komentářů.
S přáním úspěchu v dalším podnikání
Vaše poradenská firma Jordán, a. s.

(Moderní podobenství, Advent-Orion 2015)