Dobré Jitro

dobrejitro.cz

"Když jeden člověk sklidil z polí velkou úrodu, přemýšlel, kam ji uložit. Rozhodl se, že dá zbořit staré stodoly a postaví prostornější, kam si všechno uskladní. Těšil se, že bude mít na léta po starosti a v klidu a pohodě si bude všeho užívat. Ale promluvil k němu Bůh: 'Blázne, dnes v noci zemřeš a komu připadne, co sis nahromadil?"Bible - Lukáš 12,17-20

Moudrý člověk neříká: "Budu žít". Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes!Marziale

úterý 11 leden 2005

Svátek: Bohdana

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Bez přítěže

„Před smrtí jsme si všichni rovni. Proč to nechtějí živí pochopit?“ pravil mistr.
Dva mladíci stáli nad hroby svých otců, kteří skonali ve stejný den. Hrob bohatého kupce byl vyzdoben sloupy a sochami. Rov skromného řemeslníka vedle něj působil uboze.
„Podívej se, jak se mramor leskne a socha anděla je jako živá – srdce nad ní usedá!“ zvolal kupcův syn. „Bělostná náhrobní deska je tak velká, že ji sem museli vsadit kladkou. Každý hned z dálky vidí, že je tady pochována velmi významná a bohatá osobnost! To hrob tvého otce – samá hlína a kámen! Co to má být?!

„Chudý syn se musel velmi ovládat při této pyšné a vychloubačné řeči, ale pak s chladnou hlavou opáčil: „Jak jsem slyšel, neměl tvůj otec lehkou smrt, protože se musel rozloučit s celým svým bohatstvím. Proto jste mu jako útěchu vystavěli tuto nádheru? A přece, dřív než se tvůj otec mohl pod svou horou mramoru třeba jen pootočit, mého otce už vítali v království nebeském.“