Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Toto praví Hospodin: "Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův."Bible - Jeremiáš 9:22-23

Opatrnost matka moudrosti.přísloví

Pátek 14 leden 2005

Svátek: Radovan

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Jan Bárta (ADRA)

Zobrazit

Vzbuzuje spánek zbožnost?

Všichni se před svým vladařem třásli. Báli se svého krále, který byl známý svou krutostí a vládou biče.
Přestože král nevěřil v Boha, chodil pravidelně do kostela, protože se to od vladaře očekávalo. Jednou si dál král zavolat vysoce postaveného duchovního a pravil: „Pověz, jaký druh uctívání Boha je podle tebe nejlepší a čím se dá zvýšit zbožnost lidí?“

Zbožný muž dlouho neváhal. Věděl dobře, jak by měl odpovědět, ale rozhodl se jinak. Věděl, co ho za jeho smělou odpověď může čekat, ale zvedl hlavu, pohlédl králi do očí a řekl: „Pro tebe, králi, je nejlepší způsob uctívání polední spánek. Tehdy si totiž tvůj lid může na dvě tři hodinky ulehčeně oddechnout a trochu pookřát. A tak taky zvýšíš jejich zbožnost. Zatímco ty odpočíváš, tisíce tvých poddaných děkují Bohu. Co víc si můžeš přát?“