Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro. Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává. Nakloň své ucho a slyš slova moudrých, zaměř srdce k tomu, co jsem poznal. Ty, můj synu, poslouchej a zmoudříš, veď své srdce touto cestou.Bible - Přísloví 16,16; 18,15; 22,17; 23,19

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.Seneca

Středa 26 leden 2005

Svátek: Zora

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Alan Chlebek

Zobrazit

Hra na schovávanou

Michal si hrál se svým kamarádem na schovávanou. Schoval se tak dobře, že si byl jistý, že to jeho příteli bude trvat hodně dlouho, než ho objeví. Srdce mu tlouklo radostí ze hry, napětím a očekáváním. Čas však míjel a Michal začínal být nervózní. Pak to nevydržel a z úkrytu vylezl. Jeho kamarád nikde! Hledal ho a zjistil, že ho již hra omrzela a přestal Michala hledat.
Zklamáním mu vhrkly slzy do očí a běžel za svým dědečkem, aby si mu postěžoval.

Tu se stařec zamyslel, pohladil malého Michala po tvářích a pověděl mu: „Vidíš, a tak je to i s námi a Bohem. Bůh taky chce, abychom ho hledali, čeká na nás a srdce mu buší radostí a napětím, jestli přijdeme, ale my často ztrácíme zájem a nehledáme ho.“