Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha.Bible - kniha Přísloví

Právo kritizovat mají jen ti, jejichž srdce je současně ochotno pomáhat.William Penn

čtvrtek 17 únor 2005

Svátek: Miloslava

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Napni svůj luk, ale nezlom ho

Jednoho dne svolal opat mnichy ne k modlitbám, pokání či bohoslužbě, ale jen tak, aby si sedli a popovídali si.
Šel kolem lovec a bručel: „To jsou typičtí mniši, jen tak se tady poflakují a nic nedělají.“
Opat jeho slova zaslechl a dal se s ním do řeči. Vyzval ho, aby napjal svůj luk.
Lovec uposlechl.
„Je to moc málo,“ řekl opat. „Napni svůj luk více.“
Lovec uposlechl i jeho druhou a třetí výzvu k většímu napnutí luku.
Pak ale odmítl: „Nemohu svůj luk napnout víc, jestli to udělám, luk se zlomí.“

„Právě tak je tomu i s člověkem,“ odvětil opat. „Když příliš přepíná své síly, zlomí se. Musí se uvolnit, aby mohl opět napnout své síly.“