Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte, a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.Bible

Večer bývá člověk moudřejší z uplynulého dne, ale nikdy není dost moudrý pro den, který má přijít.Friedrich Rückert

Pátek 18 únor 2005

Svátek: Gizela

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Napni svůj luk, ale nezlom ho

Jednoho dne svolal opat mnichy ne k modlitbám, pokání či bohoslužbě, ale jen tak, aby si sedli a popovídali si.
Šel kolem lovec a bručel: „To jsou typičtí mniši, jen tak se tady poflakují a nic nedělají.“
Opat jeho slova zaslechl a dal se s ním do řeči. Vyzval ho, aby napjal svůj luk.
Lovec uposlechl.
„Je to moc málo,“ řekl opat. „Napni svůj luk více.“
Lovec uposlechl i jeho druhou a třetí výzvu k většímu napnutí luku.
Pak ale odmítl: „Nemohu svůj luk napnout víc, jestli to udělám, luk se zlomí.“

„Právě tak je tomu i s člověkem,“ odvětil opat. „Když příliš přepíná své síly, zlomí se. Musí se uvolnit, aby mohl opět napnout své síly.“