Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.Bible - Žalm 103,13.14

Kéž bych tak mohl svůj život učinit něčím jednoduchým a rovným, jako je rákosová flétna, kterou Pán naplňuje hudbou. R. Thákur

úterý 31 květen 2005

Svátek: Ferdinand

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniel Dorica

Zobrazit

Vyrovnaný

Jednou přišel k mistrovi bohatý muž, který se trápil otázkou.
„Je to pravda, že je v Písmu svatém napsáno, že člověk povstal z prachu a v prach se obrátí?“ ptal se mistra.

„Ale z toho přece nemusíš být skleslý,“ odpověděl mistr. „Kdybys povstal ze zlata a na konci života tě čekalo, že se obrátíš v prach, pak bys měl důvod k nespokojenosti. Ale jestliže jsi povstal z prachu a v prach se zase obrátíš, tak na co si vlastně stěžovat?“