Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce.Bible - 2. list Petrův 1,5-8

Jsou čtyři způsoby, jak můžeš mařit čas:
nic nedělat, nedělat to, co máš,
dělat to špatně, dělat to v jiný čas.úsloví

Středa 8 červen 2005

Svátek: Medard

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marek Miškej

Zobrazit

Povrchnost

Do jednoho kláštera přišel nový mnich. Byl to neznámý, mladý muž, který si ve velmi krátké době získal sympatie většiny obyvatel kláštera. A to bylo překvapující. Jeho povrchnost byla totiž pro příslušníky řádu – ostatní mnichy – poměrně dobře patrná.
„Jak může na sebe upoutávat tolik pozornosti?“ ptal se jeden z mnichů představeného kláštera.
Otec Antonín se zamyslel a pak bez dlouhého váhání řekl:

„Napůl prázdné láhve nadělají více hluku než plné.“