Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou.Bible - Žalm 71,18

Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí nebo jen slámou.J. A. Blaha

Středa 29 červen 2005

Svátek: Petr a Pavel

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Štepánka Havlíková

Zobrazit

Umění stárnout

Největší umění je stárnout s radostným srdcem.
Odpočívat, když bys chtěla pracovat.
Mlčet, když druzí neuznávají tvou životní moudrost.
Poslušně a tiše nést kříž.
Bez závisti hledět na druhé a věrně kráčet cestou,
kterou tě vede Bůh.
Složit ruce v klín a přijímat pomoc druhých,
kterým jsi dříve pomáhala.
Pokorně přijímat slabosti, i když bys ráda sloužila druhým.
A pak přijde to nejhezčí!
Bůh pro tebe vybral tu nejkrásnější práci –
můžeš mít stále sepnuté ruce

a svolávat požehnání na celou zemi.