Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.Bible - 2. list Timoteovi 2,15

Při pohledu na život mnoha křesťanů jsem přesvědčen, že kdyby byli vojáky, byli by okamžitě zastřeleni za zradu.B. Marshall

čtvrtek 7 červenec 2005

Svátek: Bohuslava

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Toto Vám píši

Toto Vám píši, abyste věděli, že mne nepřesvědčili žádným Písmem ani žádnými důvody, ale že se snažili lstí a hrozbami, aby mne přiměli k odvolání a odpřisáhnutí...
Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.
Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustit pravdu. - Stůjte v poznané pravdě, která nade vším vítězí a mocna jest na věky. - Proto také prosím, abyste se milovali, dobrým násilím tlačit nedali a pravdy každému přáli.
Poznávejte lidi po skutcích, jako dobrota stromu má známá býti po ovoci, ale nikoli po listí, ani po kůře, ani po výšce.

Jan Hus