Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Bratří, já nemám za to, že jsem již
u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje
na to, co je za mnou, upřen k tomu,
co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.Bible - Filipským 3,13.14

Neúspěch není hanbou; hanbou je strach zkusit to opět.Mičurin

Pondělí 26 září 2005

Svátek: Zlata

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniel Šála

Zobrazit

Když nevidíme cíl...

Florence Chadwicková byla první ženou, která přeplavala kanál La Manche v obou směrech. 4. července 1951 zkoušela plavat z Catalina Island na pobřeží Kalifornie. I když to nebyla příliš velká vzdálenost, asi po 15 hodinách plavání, necelý kilometr od cíle, to Florence vzdala. Vody Tichého oceánu byly velmi studené. Situaci navíc ztěžovala neproniknutelná tma a ona neviděla pobřeží. Později řekla novináři:
„Podívejte se, nechci se vymlouvat, ale kdybych viděla zemi, myslím si, že bych to dokázala.“
Zanedlouho se o to pokusila znovu.

Opět bylo pobřeží zahaleno mlhou a Florence neviděla pevninu. Tentokrát to však dokázala, protože si stále připomínala, že tam někde je určitě země. V této víře statečně plavala a dosáhla cíle. Ve skutečnosti překonala rekord mužů o dvě hodiny!