Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.Bible - Efezským 4,1.2

Strom květy a člověk láskou se nebesům nejvíce líbí.asijské přísloví

Pondělí 31 říjen 2005

Svátek: Štěpánka

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Andrew Siegel

Zobrazit

Na společné cestě

Dělit se:
O čas,
o skývu,
a také o naději.
Nabídnout:
ruku,
slovo,
lásku,
důvěru,
a hlavně čas.
A jít k cílům
v časnosti,
ve štěstí,
ve věčnosti,
a hlavně v lásce,
neboť láska je silnější
nežli smrt.

Samuel Martasek