Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha
v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.Bible - První list Korintským 1,20.21

Začátek vší moudrosti?
Uvážit to v klidu.M. von Ebner-Eschenbachová

čtvrtek 3 listopad 2005

Svátek: Hubert

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobrejitro

Zobrazit

Mnichova moudrost

„Jak to děláš, že jsi takový klidný, vyrovnaný a soustředěný navzdory mnoha úkolům, které řešíš?“ zeptali se jednoho mnicha.
„Stojím-li, pak stojím,“ odpověděl, „jdu-li, pak jdu; sedím-li, pak sedím; spím-li, pak spím; jím-li, pak jím; piju-li, pak piju; mlčím-li, pak mlčím; dívám-li se, pak se dívám; čtu-li, pak čtu; pracuji-li, pak pracuji; modlím-li se, pak se modlím…“ Ale oni hned namítli: „To děláme také. Co však děláš navíc? Jaké je tajemství tvého života?“
Mnich zase opakoval: „Stojím-li, pak stojím; jdu-li, pak jdu; sedím-li, pak sedím; spím-li, pak spím…“ „To už víme, to přece všechno děláme,“ volali tazatelé.
Mnich však odpověděl: „Ne, to neděláte. Když stojíte, hned běžíte; když jdete, už jste přišli; pokud sedíte, hned zase vyskakujete; spíte-li, už se probouzíte, jestliže jíte, hned jste hotovi; pokud pijete, ani neokusíte; když mluvíte, hned odpovídáte; mlčíte-li, dostatečně se nesoustředíte; díváte-li se, hned všechno se vším srovnáváte; pracujete-li, úzkostlivě se staráte a pokud se modlíte, jste daleko od Boha…“

Podle staré tradice