Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.
Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.Bible - Žalm 33,20.21

Všude kvetou květiny pro toho, kdo je chce vidět.H. Matisse

úterý 29 listopad 2005

Svátek: Zina

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Staré město

Hledím vzhůru.
Desítky rozkošných
věžiček jako kopí
středověkých rytířů
se tyčí k modravé obloze.
Barokní římsy jako
paličkované krajky zdobí
nově omítnuté domy
a v oknech se odráží
plující peřiny mraků.
Můj zrak náhle padne
k zemi.
Rozbředlý špinavý sníh
smíchaný se solí
pokrývá věčně rozkopané
ulice a chodníky.
Nauč mne, Pane, hledět
s radostí a nadějí vzhůru!

Petr Škrla