Dobré Jitro

dobrejitro.cz

A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.Bible - Efezským 4,30-32

Laskavé oči jsou krásnější nežli západ slunce.J. Fousek

Pondělí 20 únor 2006

Svátek: Oldřich

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniel Šála

Zobrazit

Tak snadné, a přece účinné

Jeden žák dlouho pozoroval svého mistra a všiml si, že za všech okolností dokáže vystupovat mile a laskavě. Nedalo mu to, aby se jednoho dne nezeptal:
„Jak jste se to naučil? Na co si mám dávat pozor?“

„Na vstřícnost a laskavost jsem neměl jen jednoho učitele,“ odpověděl bez dlouhého váhání mistr. „Školilo mě nesmírné množství lidí a své ‘vzdělání’ si doplňuji i dnes. Pomáhají mi v tom totiž všichni nezdvořilí lidé. Všímám si, co mě na jejich chování nejvíce odpuzuje, a pak se stejného jednání snažím vyvarovat. Tak snadné, a přece účinné!“