Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech.Bible - Kazatel 11,6.7

Mnozí vyhledávají krásné noci a ztrácejí krásné dny.holandské přísloví

Středa 15 březen 2006

Svátek: Ida

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobréjitro

Zobrazit

A potom?

Domorodci v Keni si vyprávějí jeden zvláštní rozhovor, kterému říkají Alafu? – A potom?
Povídají si dva školáci:
„Co budeš dělat, až budeš dospělý?“
„Seženu si dobré zaměstnání.“
„A potom?“ – „Potom budu pracovat.“
„A potom?“ – „Potom si vydělám spoustu peněz.“
„A potom?“ – „Potom se ožením.“
„A potom?“ – „Potom budu mít děti.“
„A potom?“ – „Potom se budu o ně starat a vychovávat je.“
„A potom?“ – „Potom budu dědečkem.“
„A potom?“ – „Potom se možná stanu šéfem.“
„A potom?“ – „Potom budu řídit lidi.“
„A potom?“ – „A potom – a potom – a potom budu starý.“
„A potom?“ – „A potom – a potom – a potom... Víš co, už se mě víc neptej.“
A pak ten, který se ptá, zvedne prst k nebi a připomene:

„Měl bys přemýšlet o životě, smrti a o sobě, dokud jsi ještě mladý.“