Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši.
Bible - Efezským 3,20,21a

Moudrý člověk je vždy připraven na těžkosti, a ty se pak vždy ukážou být snadno řešitelné.Lao-c’

úterý 28 březen 2006

Svátek: Soňa

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Co je těžší

Během španělsko-americké války dohlížela paní Klára Burtonová na práci Červeného kříže na Kubě. Když za ní jednoho dne přišel C. T. Roosevelt, aby nakoupil pro nemocné a raněné potraviny, byl překvapen, že mu paní Burtonová odmítla cokoli prodat.
V rozpacích se ptal, proč nemůže koupit žádné zboží, když jeho lidé tak nutně potřebují pomoc a on je připraven hradit náklady ze svého vlastního zdroje.
„Coloneli, stačí poprosit!“ odvětil jistý muž, který stál v jeho blízkosti.
Na Rooseveltově tváři se objevil široký úsměv. Teď teprve pochopil, v čem byl háček. Zásoby nebyly na prodej. Všechno, co musel udělat, bylo tak jednoduché – poprosit! A co potřeboval, dostal zadarmo.

Proč je někdy těžší prosit než platit? Nezapomeň, že budeš tuto lekci dnes potřebovat!