Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: "Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?" Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Bible - Římanům 10,16.17

Když nebudeme mít Bibli, nebudeme už vědět, co je dobré a co zlé; nebudeme moci rozhodnout, která cesta vede k Bohu; pak budeme vydáni na pospas každému svůdci; pak budeme lidmi, kteří v cizí neznámé zemi ztratili mapu.W. Busch

Středa 12 duben 2006

Svátek: Julius

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Jan Kubík

Zobrazit

Ztracená víra

George Bernard Shaw je snad nejvíce znám jako volnomyšlenkář a liberální filozof.

V jeho posledních spisech čteme: „Věda, ke které jsem upíral svou víru, zbankrotovala. Její záměry – vybudovat tisíciletí blaha – skončily úplně naopak; vedly k sebevraždě Evropy. Kdysi jsem jí věřil. V jejím jménu jsem pomáhal zničit víru milionů věřících v chrámech různých vyznání. Teď se na mě dívají a jsou svědky velké tragédie jakéhosi ateisty, který ztratil svou víru.“