Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?
Bible - Jozue 1,9

Odvaha je jako láska - musí mít za potravu naději.Napoleon Bonaparte

čtvrtek 4 květen 2006

Svátek: Květoslav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Veronika Malá

Zobrazit

Povzbuzení

Jeden anglický námořní důstojník vyprávěl o tom, co ho zachránilo v prvním boji.
Byl teprve dospívajícím chlapcem s hodností podporučíka, když jej nepřátelský útok natolik vystrašil, že ztratil všechnu svoji odvahu. Právě tehdy za ním přišel jeho důstojník, položil mu ruku na rameno a klidným, tichým hlasem řekl:
„Jen odvahu, chlapče. Všechno bude zase dobré. Před svým prvním bojem jsem se cítil přesně tak, jako teď ty.“
„Zdálo se mi, jakoby sestoupil sám anděl a dal mi novou sílu,“ vzpomíná na tato slova mladý muž.

Od té chvíle se strach vytratil. Povzbuzení bylo přesně to, co v daný okamžik mladý námořník potřeboval.