Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Bible - Koloským 2,6.7

Umět poděkovat patří k bohatství člověka.arabské přísloví

Pátek 11 srpen 2006

Svátek: Zuzana

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniel Šála

Zobrazit

Poděkování

Je žádoucí děkovat zas a znovu svému bližnímu, i když nic zvláštního pro nás neudělal.
Pročpak?
Proto, že když mne potkával, mne opravdu potkal; proto, že otevřel oči, aby si mne nezaměnil s nikým jiným; proto, že otevřel uši, aby spolehlivě vnímal, co jsem mu měl říci; aby otevřel to, co jsem opravdu vlastně oslovil, dobře uzamčené srdce.

(Martin Buber)