Dobré Jitro

dobrejitro.cz

A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Bible - Filipským 1,6

Ať už je naše životní cesta jakkoli neschůdná, opravdu důležité je to, kam nás nakonec dovede.J. A. Komenský

úterý 17 říjen 2006

Svátek: Hedvika

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Dva oslíci

K betlémskému chlévu se dobelhali také dva unavení a vychrtlí oslíci. Hřbety měli odřené od těžkých pytlů s obilím, které na ně jejich pán, mlynář, každodenně nakládal, a od ran holí, kterými na nich nešetřil.
Zaslechli, jak si pastýři vyprávějí o Králi králů, který přišel z nebe, a chtěli se na něj také podívat.
Chvíli se na Ježíška tiše dívali. Sklonili před ním hlavu a modlili se jako všichni ostatní. Přede dveřmi do chléva už na ně čekal mlynář.
Naložil jim na hřbet pytle, až se prohnuli. Oslíci se skloněnou hlavou poslušně vyrazili.
„Není to k ničemu,“ prohlásil po chvíli první. „Modlil jsem se k Mesiáši, aby ze mě to břemeno sňal, a co se stalo? Nic!“
„To já jsem ho prosil, aby mi dal sílu ho snášet,“ odpověděl druhý a pevně kráčel dál.
(Osvěžení pro duši, Portál 2005)

Více na obchod.portal.cz