Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
Bible - Koloským 3,16

Když pro tebe udělali den,
neodvděčuj se jim nocí.japonské přísloví

úterý 24 říjen 2006

Svátek: Nina

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniel Šála

Zobrazit

Jobova písnička

O nocích které dlouhé jsou
chtěl bych Tě chválit písničkou
Zpívat o rozkvetlé stráni
a že jsme Pane ve Tvé dlani
O tom kde se mé štěstí skrývá
že slunce svítí a koníkovi vlaje hříva
Světluška svítí v lesním houští
a pavouk po vláknech se spouští
Že mohu býti šťastný v stáru
i když se závějemi brodím k jaru
Když moje sny mi za touhami uletěly
když chladnou ruce a zimou se třesu celý
Že Ty jsi Pane stále mezi námi
i když je tma a slunce za horami

Samuel Martasek