Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali - jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou.
Bible - Filipským 4,18

Dobrý přítel přinese otop, když svět zapadne sněhem.čínské přísloví

Pondělí 13 listopad 2006

Svátek: Tibor

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Zdeňka Miškejová

Zobrazit

Dárek

Král Artabon poslal rabimu Jehudovi drahokam a poprosil ho, zda by mu to oplatil a rovněž mu poslal dárek, který by rabimu připadal drahocenný. Rabi mu poslal mezúzu, ručně psaný hebrejský svitek s modlitbou, který bývá upevněn u veřejí dveří.
Král se nad tím podivil a zeptal se rabiho: „Jak to, že když jsem ti poslal nádherný drahokam, tys mi to oplatil takovou cetkou?“
Rabi mu odvětil: „Můj a tvůj dar nelze srovnávat, protože ty jsi poslal dárek, který musím bedlivě hlídat, zatímco já jsem ti poslal dar, který bude hlídat tebe.“
Dnes budu přemýšlet o tom, co je mi opravdu drahé a co z toho bych byl ochoten darovat.

(Laskavé slovo na každý den, Portál 2006)