Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou. Máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.
Bible - Druhý list Korintským 6,6.10

Člověk musí mít velkou trpělivost se svým protějškem a ještě větší sám se sebou.N. A. Dobroljubov

Středa 29 listopad 2006

Svátek: Zina

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobrejitro

Zobrazit

Nedá pokoj

Nedá pokoj, dokud nedosáhne svého. A až dosáhne, stejně není spokojený, naopak spíš zklamaný, protože očekávání byla větší než jejich naplnění.
A tak je to se mnou vždycky.
A nepomáhá, ani když o sobě píšu ve třetí osobě.

bejt.blogspot.com