Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Tak se naplnilo Písmo: ‘Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost’ a byl nazván ‘přítelem Božím’.
Bible - List Jakubův 2,23

Máš-li přítele, navštěvuj jej často, protože cesta, po které se nechodí, zarůstá trním a křovím.orientální přísloví

Pondělí 15 leden 2007

Svátek: Alice

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marek Miškej

Zobrazit

Přítel

Znáš mne lépe než kdokoli jiný.
Slyšel jsi mě křičet při mém narození,
viděl jsi mé první krůčky,
slyšel má první slůvka.
Radoval ses z mého dětského smíchu
a hojil nemoci i rozbitá kolena.
Slyšel jsi mé první dětské modlitbičky
a prosby za dobrou známku z diktátu.
Sdílel jsi se mnou radost v mé mladistvé zamilovanosti,
pomáhal jsi mi vystudovat a najít práci.
Dával jsi mi sílu poctivě uživit sebe i rodinu.
Dával jsi mi moudrost, když jsem ji potřeboval.
Chránil jsi mě na všech mých životních cestách,
a to všechno navzdory tomu,
že jsem na Tebe občas zapomínal,
nedbal na Tvá varování a rady,
mnohokrát hřešil...
Kdo jiný mě tak důvěrně zná jako Ty?
Kdo mě může mít víc rád?
Ty jsi, Pane, můj největší přítel
a já Tě tolik toužím obejmout,
být už navždy s Tebou... Přijď, Pane!

H. M.