Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.
Bible - Jozue 1,8

Člověk nemůže jít zpět. Člověk může jít jedině vpřed.Osho

Pondělí 12 únor 2007

Svátek: Slavěna

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Karel Filip

Zobrazit

Jediná možnost

Když se Julius Caesar se svými římskými legiemi vylodil na pobřeží Velké Británie, udělal pro úspěch své výpravy velmi odvážný krok. Svým mužům přikázal, aby zůstali na pobřeží. Když se po určité době podívali na vodu, byli velmi překvapeni. Všechny lodě, kterými se přes kanál přeplavili, byly v plamenech.

Caesar úmyslně odstranil jakoukoliv možnost ústupu. Vojáci se nemohli vrátit na pevninu. Neměli žádnou jinou možnost, jen postupovat vpřed a vítězit. A to je přesně to, co udělali.