Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Bible - Filipským 3,14

Kdo se snaží dosíci velikého cíle, nesmí myslet na sebe.I. S. Turgeněv

Pátek 22 červen 2007

Svátek: Pavla

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: ČSOP - ARON

Zobrazit

Oběť

Občas si kladu otázku, co všechno jsem ochoten obětovat proto, abych dosáhl cíle. Samozřejmě cíle ušlechtilého, vznešeného a prospěšného. Otázka, která mi však naskakuje vzápětí, se ale už týká přímo mého charakteru - nenalhávám něco sám sobě?
Protože pokud jde skutečně o kvalitní cíl, potom stojí za to vzdát se skoro všeho.
A pokud ne, tak doufám, že to poznám dřív, než přijdu i o svou osobní hrdost.

bejt.blogspot.com