Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Bible - Efezským 1,17-19

Optimismus je víra, která vede k úspěchu. A naděje je cesta k uskutečnění tužeb.H. Kellerová

Pondělí 2 červenec 2007

Svátek: Jaroslava

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

V zoufalství nicoty

V zoufalství nicoty
Srdce se svírá
V království prázdnoty
Zbývá jen víra
Samoty těžký mrak
Když duši tíží
Volat až do oblak
Skrz Země mříži...

Robert Žižka