Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
Bible - Žalm 19,8

Život je obrovský poklad, a člověk jej jen vyhazuje ven oknem. Život je příležitost.Osho

úterý 10 červenec 2007

Svátek: Libuše / Amálie

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Otevřenost

Každý člověk, kterého pozveme do svého života, nám něco dává. Přizvat někoho však vyžaduje, abychom byli vstřícní, abychom stáli s rozevřenou náručí, abychom se snažili být otevření. Když se odvracíme od lidí, kteří nám zkřížili cestu, odmítáme příležitosti získat nové zkušenosti, nové zážitky a možná i nové přátele. Vždyť naplnění smyslu našeho života, tedy jeho skutečný úspěch, je určeno tím, jak jsme svůj život naplnili vztahy opravdové lásky k lidem, kteří nás obklopují.
Budu se snažit být otevřený a vstřícný k lidem, kteří mě obklopují.

(Vlídná povzbuzení na každý den, Portál 2002)