Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
Bible - Koloským 3,16

Vděčnost je síla, která se proměňuje, stále působí a přináší mnohé dobro.R. Leonhardt

Pátek 4 leden 2008

Svátek: Diana

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Důvody

Musím konat dobré skutky, abych měl odměnu v nebi
- to je vypočítavost.
Nesmím konat špatné skutky, aby mě Bůh nepotrestal
- to je strach.
Chci šířit lásku, kterou dostávám od Boha
- to je vděk, to je láska, to je soucit
- to jsou důvody křesťana.

Eva Fialová