Dobré Jitro

dobrejitro.cz

A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
Bible - První list Janův 4,21

Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou dvě křídla okna, která nelze otevřít ani zavřít samostatně.S. Kierkegaard

čtvrtek 10 leden 2008

Svátek: Břetislav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Radek Síla

Zobrazit

Opravdu ne?

V mládí jsme bydleli na venkově. Jednou dal otec naší slepičárně nový plot. Díra pro slepice v něm byla stranou od té původní. Co se stalo? Když jsme slepice vypustili do zahrady, nemohli jsme je dostat zpět do kurníku. Dobývaly se tam v místě, kde měly vchod dříve. Skákaly, kdákaly, lítaly, ale nebyly schopny jít o kousek dál, kde byla dvířka do jejich domova otevřena. Dalo nám to hodně práce, nežli jsme je přinutili, aby tudy prošly.
Někdy si připadám, že se chovám jak ty naše slepice. Vidím jednu jedinou možnost, jak řešit konflikt s tím, kdo mi ublížil, kdo mě pomluvil, poškodil, urazil či jinak ponížil: odplácet ranou za ránu – a nevidím, že je možné jednat i jinak.

(O odpouštění s Jaro Křivohlavým, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2004)