Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže...
Bible - Izajáš 51,4.5a

Používej raději uší než jazyka.L. A. Seneca

úterý 15 leden 2008

Svátek: Alice

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marek Miškej

Zobrazit

Naslouchání

Oko je vynikajícím orgánem. Je ovšem zaměřené na vnější svět, a proto vnímá pouze to, co přichází jako obraz zvenčí. I uchem člověk nechává pronikat vnější svět do svého nitra, ale uchem člověk vnímá celek. Slepec je mnohem vnímavější k okolnímu světu než člověk, který sice vidí, ale je hluchoněmý. Oko vnímá svět často jen povrchně, stačí mu, že se mu něco „líbí“, že něco má hezký povrch. Oko se dívá jen jedním směrem, ale ucho dokáže vnímat celek, „naslouchat“, být „nastavené“, nikdy je nelze dokonale zavřít či ucpat. Uchem „chápeme“ mnohem víc.
Soustředím se dnes na to, jak umím naslouchat.

(Vlídná povzbuzení na každý den, Portál 2002)