Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Stavěli jsme hradby dále, byly již zpoloviny hotovy, protože lid byl srdcem při práci.
Bible - Nehemjáš 3,38

„Když já to neudělám, kdo to udělá?“
„Když to já nyní neudělám, kdy to udělám?“
„Když to udělám jen pro sebe, co jsem to za člověka?“Hillel

čtvrtek 17 leden 2008

Svátek: Drahoslav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Radek Síla

Zobrazit

Košíkář

Než se stal abba Longinos mnichem, živil se v Terenúthis jako košíkář. Každý den měl za úkol uplést patnáct košíků. Jednoho dne pracoval tak horlivě, až z něho lil pot, a vyrobil jich dvacet. Tehdy se zeptal svého zaměstnavatele:
„Nemám dnes nárok na vyšší plat?“
„Jistě,“ zněla odpověď. „Ale copak nevíš, že v Bibli je psáno: ‘Budeš v potu tváře vydělávat na svůj chléb’?“
A na to Longinos:
„Ale Písmo neříká nic o tom, že mám takhle vydělávat na tvůj.“

(Humor pouštních otců, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005)