Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův.
Bible - Zacharjáš 8,17

Kapka lásky může uhasit velký požár nenávisti.J. Kratka

čtvrtek 15 květen 2008

Svátek: Přemysl

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Alžběta Fürstová

Zobrazit

Jarní déšť v Praze

Dnes přišel krásný déšť
co tančí na listech a smývá z květů saze
veselý déšť pod barevnými deštníky
co se tak hodí k mé Praze –
déšť tanečník a mladý klavírista
co střechám přehrává nadšená preludia
a v starých chrličích neztrácí na odvaze
déšť artista na svatovítské věži
déšť kouzelník co městem si běží
a leskem odívá je k větší slávě –
královna Praha září jak na obraze ze skla
a malíř štětec dál namáčí ve Vltavě
by každá stříška se leskla
a potom unaven se v parku zasní
a dojat rozpláče se v trávě
když sochy oživnou a sprchují si vlasy –
pak usne v aleji
a lidé přemožení zjevením krásy
jsou aspoň na chvilku na sebe lepší...

(Vítání světla, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2006)