Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Týrský král Chíram poslal k Šalomounovi své služebníky, neboť uslyšel, že ho pomazali za krále namísto jeho otce. Chíram byl totiž přítelem Davidovým po všechna léta.
Bible - První Královská 5,15

Opravdové přátelství je vzácné, a jako každou hodnotu je musíme hledat, objevit, chránit, živit a konečně rozšiřovat do celého světa.R. Pibiri

Středa 18 červen 2008

Svátek: Leoš

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobrejitro

Zobrazit

Existuje přátelství...

Existuje dvojí falešné přátelství a jedno opravdové.
Falešné přátelství je založeno pouze na výhodách, které může poskytnout přítel.
Ještě falešnější je přátelství, které hledá jen potěšení a vlastní uspokojení.
Opravdové přátelství je založeno na společném dobru.

A. Veliký