Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Neúnavně se za vás modlíme, aby vás Bůh proměňoval a pomáhal vám dosáhnout cíl, k němuž vás povolal. Prosíme ho, aby svou mocí podepřel všechna vaše dobrá předsevzetí v životě víry.
Bible - Druhý list Tesalonickým 1,11

Velký cíl dává životu velký smysl.L. Pecháček

Středa 8 říjen 2008

Svátek: Štefan / Sára

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Vypracuj svůj čelní mozkový lalok

Kdykoli a kdekoli hovořím, vyzývám své posluchače, aby udělali změny v tom, čemu věří, jak myslí a jak se chovají – změny, které budou mít pozitivní dopad na jejich svět. Zvláště mladé lidi vyzývám, aby se vážně zamysleli nad svou budoucností. Jako vědec jsem po velkou část svého života studoval lidský mozek, pracoval s ním a žasl nad ním. Často posluchačům připomínám, že jsou na světě jediným tvorem, kterému dal Stvořitel tak velký čelní mozkový lalok. Co to znamená?
Čelní mozkový lalok slouží k logickému uvažování. Jako lidé jsme byli naprogramováni tak, že jsme schopni zpracovávat informace z minulosti i přítomnosti, shrnout všechny tyto poznatky a promítnout je do budoucnosti. Jinak řečeno, jsme schopni plánovat. To znamená, že jako jediní tvorové na Zemi jsme schopni vnímat i ovlivňovat širší souvislosti. Nemusíme žít jako zvířata.
Jako lidé jsme dostali schopnost skutečnosti analyzovat, vypracovávat strategie, volit priority tak, abychom své okolí měnili. Jsme schopni předvídat, plánovat a podnikat kroky, které ovlivní budoucnost.
– pokračování zítra –

(Širší souvislosti, Advent-Orion 2008)