Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
Bible - Izajáš 1,17

Budeme-li příliš hlasitě mluvit o pomoci, neuslyšíme hlasy volajících o pomoc.J. Kratka

úterý 21 říjen 2008

Svátek: Sabina

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Každý člověk

Největším darem, který si můžeme my lidé navzájem dát, je věnovat pozornost jeden druhému. Neměli bychom vynechat ani odmítnout žádnou příležitost k rozhovoru s druhým člověkem, k projevu své náklonnosti vůči němu a zájmu o něj. Potřebujeme druhé lidi a oni potřebují nás. Neobejdeme se bez vzájemné pomoci a často pro sebe navzájem podstupujeme i trápení. Bez obětavé lásky bychom nemohli žít ani my, ani lidé kolem nás.
Každý člověk, s nímž se v životě setkávám, je příležitostí ke spolupráci na společném poslání.

(Vlídná povzbuzení na každý den, Portál 2002)