Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Cožpak nevíte? Nikdy jste o tom neslyšeli? Vždyť Hospodin je věčný Bůh, Stvořitel všech končin země. Neví, co je to únava, ani vyčerpání a nikdo nedokáže změřit hloubku jeho moudrosti.
Bible - Izajáš 40,28

Kdo ví, že mu Bůh věnuje neustálou pozornost, nepotřebuje na sebe neustále upozorňovat.Eva Fialová

úterý 4 listopad 2008

Svátek: Miriam

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: ČSOP-ARON

Zobrazit

S obdivem hledím k hlavám velikánů

Přilétl vítr zdáli kdesi
a vůně otav přiletěla s ním,
vydechly svoji vůni lesy
a zvaly mě v svůj chladný stín.
Pěšinou vzhůru spěchám v zamyšlení,
balzámem je mi vůně pryskyřic
a oddávám se rozkošnému snění,
v němž vzpomínky mi přicházejí vstříc.
Mě hudba hmyzu vítá s ptačím zpěvem,
svá křídla motýl na odiv mi dal
a mír se rozhostil v mém nitru celém,
když v pokoře jsem prostřed lesa stál.
S obdivem hledím k hlavám velikánů,
jimž ruka Stvořitele dala tvar.
A ticho velebné v tom lesním chrámu
s vděčností v srdci přijímám.

František Bukvaj, Vyznání Vysočině