Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací šero smrti v jitro, ale i den zatmívá nocí, povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin. Bible - Ámos 5,8

Každý člověk by měl něco hledat.Karel Čapek

Pondělí 10 listopad 2008

Svátek: Martin

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: ČSOP-ARON

Zobrazit

Původ života a rozmanitosti

Rozmnožování vačnatců není primitivní. Mladí vačnatci dostávají tu nejlepší ochranu, přičemž jejich rodič není natolik omezen, nakolik jsou omezeni placentálové, kteří musí plod donosit. Vačnatci jsou tedy reprodukčně mnohem pružnější a dokáží se s extrémy svého prostředí vypořádat mnohem snáze. Stává se například, že samice vychovává současně dvě mláďata a o každé se stará podle toho, co právě potřebuje. (Každé z nich dostává mléko jiného složení ze dvou různých žláz téže samice.) Tuto situaci bychom měli považovat za adaptaci, nikoli za primitivní stav, zvláště s ohledem na to, že v podmínkách výrazného tlaku prostředí může být vývoj mláděte dokonce pozastaven. Navíc, proč by mělo být vstřikování mléka (jako v případě vačnatců) považováno za primitivní a sání mléka (jako v případě placentálů) naopak za vývojově pokročilé? Nejsou oba mechanismy jen opačnými stránkami téže mince?
Zvláštní problémy, které před vědce staví ostrovy izolované po potopě, vedly k novým typologiím organismů. Místo toho, aby se v nich odrážely primitivní podmínky, se na nich může odrážet úžasná schopnost organismů přizpůsobovat se a vrozená kapacita genomu k vytváření variací, když jsou zapotřebí.
Najdou se oblasti, kde nám nedostatek znalostí bude muset nahradit víra, ale totéž platí i o evolučním modelu. Obě dvě hypotézy v konečném důsledku vyžadují jistou dávku víry. Otázka, kterou si musí každý z nás položit, tedy zní: která hypotéza si žádá více víry?

(Genesis konflikt, Maranatha o.s., 2008)