Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Kdo však žije podle Božího Ducha, v jeho srdci se rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, laskavost, důvěra...Bible - Galatským 5,22

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou. Hrdostí a nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe.B. Němcová

Pátek 14 listopad 2008

Svátek: Leopold

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobrejitro

Zobrazit

Důvěra

Vzájemná důvěra je dar, který nás pojí dohromady. Když s někým sdílíme své pocity, zjišťujeme, v čem jsme si blízcí, a současně respektujeme svou odlišnost. Vidíme, jak jsou si naše úzkosti a trápení podobné, a to nám dodává sílu. Důvěrný vztah s nějakým člověkem nás spojuje nejen s ním, ale současně rozšiřuje naši schopnost zajímat se i o další lidi ve svém okolí. Náš emoční růst je přímo úměrný našim pokusům o hluboké přátelství. Když ostatním tajíme, jací doopravdy jsme, protože se bojíme, že by si nás méně vážili, dostáváme se do izolace a začínáme být osamělí. Jestliže však překonáme své obavy a začneme být otevřenější, zjistíme, že si nás lidé naopak začínají více cenit.
Lidé, kteří jsou mi blízcí, by mě měli znát. Jsem vůči nim dostatečně otevřený?

(Vlídná povzbuzení na každý den, Portál 2002)