Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Pod třemi věcmi se chvěje země a čtyři nemůže unést:
otroka, který kraluje,
blouda, který se přesytí chlebem,
vdanou ženu, která není milována,
a služku, která vyžene svou paní.
Bible - Přísloví 30,21-23

Ne se ptát, ale odpovídat na dotazování života: jaký smysl svému životu dáš? Neodpovídat slovy, ale svým chováním, jednáním - tím, co a jak děláme.V. E. Frankl

Pondělí 8 prosinec 2008

Svátek: Vratislav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: David Koukol

Zobrazit

Otázky života

Jedna stará legenda vypráví o prvních křesťanských misionářích, kteří chtěli hlásat evangelium na britských ostrovech a museli si u krále vyžádat povolení ke kazatelské činnosti. Král prý kvůli tomu shromáždil své rádce a hodnostáře na hradě v královské komnatě a hluboko do noci se s nimi radil. Zčistajasna vletěl do místnosti pták, chvíli pod stropem komnaty kroužil a druhou stranou místnosti zase vyletěl.
Jeden z účastníků debaty se zeptal krále: „Nebylo to znamení shůry? Nepřicházejí tři hlavní otázky života z temnoty našeho nitra a neopouštějí nás, aniž bychom znali odpověď? Odkud přicházíme? Proč žijeme? Kam jdeme? Jestliže ti cizinci budou s to na tyto otázky odpovědět, měli bychom je vyslechnout!“
Jaké jsou tři otazníky mého života?

(Laskavé slovo na každý den, Portál 2006)