Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Dejte si pozor, abyste nedělali dobré skutky okázale před lidmi a nestavěli tím na odiv svoji dobročinnost. Tak rozhodně nezískáte odměnu od nebeského Otce. (SNC)
Bible - Matouš 6,1

Dobru sluší prostota a jasnost.L. A. Seneca

Pondělí 8 červen 2009

Svátek: Medard

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobrejitro.cz

Zobrazit

Na odiv

Když jeden z žáků oznámil svůj záměr učit druhé Pravdě, Mistr navrhl zkoušku: „Přednes řeč, abych ji mohl vyslechnout a posoudit, zda jsi připraven.“
Řeč byla podnětná. Když skončila, k řečníkovi přistoupil žebrák a řečník mu – aby poučil shromáždění – daroval svůj plášť.
Později Mistr řekl: „Tvá slova byla plna žáru, synu, ale připraven ještě nejsi.“
„Proč?“ řekl žák sklíčeně.
„Ze dvou důvodů: Nedal jsi tomu člověku možnost, aby nahlas řekl, co potřebuje. A ještě jsi nepřekonal touhu oslňovat druhé svou ctností.“

(Minutová moudrost, Cesta 1994)