Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Až to spatříte na vlastní oči, změníte názor a řeknete: „Hospodinova veliká moc přesahuje hranice Izraele!“ (SNC)Bible - Malachiáš 1,5

Často je třeba větší odvahy k tomu, svůj názor změnit, než za ním pevně stát.Ch. F. Hebbel

Středa 2 září 2009

Svátek: Adéla

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Boj proti iracionálním názorům

Byl to americký psycholog Albert Ellis, který jako první upozornil na to, že někteří lidé prožívají stres a jiné konfliktní situace proto, že věří falešným názorům. A právě na základě tohoto poznatku došlo ke vzniku tzv. rozumovo-citové léčby, kdy psychoterapeut přesvědčuje své pacienty, že některé jejich myšlenky nedávají smysl, a tedy že se potřebují naučit uvažovat racionálně. Právě Albert Ellis se ve své lékařské praxi setkal s mnoha lidmi, kteří byli přesvědčeni o platnosti určitých názorů, jež však ve skutečnosti byly nejen nepřiměřené, ale zřetelně iracionální.
Následující seznam poskytuje přehled nejčastěji se vyskytujících mylných domněnek, které mnozí, jinak racionálně uvažující lidé považují za naprostou pravdu.
Člověk by měl být všemi milován a uznáván.
Aby byl člověk uznáván, musí být vynikajícím odborníkem a musí dosáhnout všech cílů, které si stanoví.
(pokračování zítra)

(Zvládni svůj stres, Advent-Orion 2001)