Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal.Bible - Židům 12,16-17

Má cenu usilovat o to, co má cenu.J. Kratka

Pondělí 19 říjen 2009

Svátek: Michaela

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Přizpůsobený

Na jediné posvícení široko daleko se sjeli také obyvatelé sousedních vsí. Farář se obrátil na jednoho sympatického muže a zeptal se ho:
„Povězte mi, proč vás nikdy nevidím na bohoslužbě, když přitom široko daleko žádný jiný kostel není?“
„Nemohu se zúčastnit,“ řekl sedlák poněkud rozpačitě.
„Proč nemůžete? Máte přece koně a povoz.“
„To není tím, že by to bylo moc daleko.“
„Čím tedy?“
„Kázáním.“
„Je příliš nudné?“
„Ne. Příliš obtížné.“
„Obtížné pochopit?“
„To není ve slovech.“
„Tak v čem?“
„V požadavcích.“
„V jakých požadavcích?“
„V těch příkazech a zákazech.“
„A proč?“
„Z kazatelny pořád říkáte: ‘Nedělej tohle, nedělej tamto. Miluj svého bližního. Nesmíš krást. Nepožádáš ženy bližního svého...’ a další takové věci. Vy neznáte naši vesnici. Kdybych tohle všechno dodržoval, byl bych lidem jenom pro smích!“

(Úsměvy pro duši, Vyšehrad 2002)