Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Pamatujte, že kdo mluví z Božího pověření, umí se také odmlčet a čekat, až na něj zase přijde řada. (SNC)
Bible - První list Korintským 14,32

Mlčenlivost a skromnost - vlastnosti velmi vhodné k rozhovoru.M. de Montaigne

úterý 17 listopad 2009

Svátek: Mahuléna

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Samomluvný

Dva žáci spolu rozmlouvali o přednostech řeči a nadřazenosti mlčení. Jeden tvrdil, že řeč je nejcennější statek na zemi, a druhý zase velebil mlčení jako největší poklad lidstva. Protože ani jeden nebyl schopen druhého přesvědčit, odebrali se k mistrovi, aby se podrobili jeho soudu.
Mistr oba vyzval, aby prokázali správnost svého přesvědčení.
„Mistře,“ prohlásil první, „mohl by existovat svět bez řeči? Jak by se lidé asi dorozuměli, kdyby spolu nemohli mluvit? Jak by se mohl bez řeči učit a informovat jeden od druhého?“
Sotva se druhý žák chystal vyložit své stanovisko k mlčení, odpůrce mu položil dlaň na ústa a zabránil mu, aby promluvil.
„Proč ho nenecháš, aby přednesl své argumenty?“ zeptal se ho mistr.
„Před chvilkou jsem slovem dokázal výhody řeči oproti mlčení. A on, který považuje mlčení za cennější, nyní může pomlčet o jeho přednostech. Proto jsem ho nepustil ke slovu.“

(Úsměvy pro duši, Vyšehrad 2002)