Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Jistě si, bratří, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium.
Bible - První list Tesalonickým 2,9

Dělej, co umíš,
s tím, co máš,
tam, kde jsi.T. Roosevelt

úterý 12 leden 2010

Svátek: Pravoslav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Zdeňka Miškejová

Zobrazit

Výhra

V jednom jižním přístavu kotvila loď a bylo třeba ji vyložit. V jejím trupu se vršily pytle s rýží, ale ani jeden dělník nehnul prstem. Byla totiž doba oběda a z oblohy pražilo slunce. Muži se uchýlili na stinná místa a odpočívali. Pouze kapitán a obchodník pobíhali netrpělivě sem tam.
„To tu není nikdo, kdo začne vykládat mou loď? Nemohu tu přece kotvit věčně, musím plout dál,“ bědoval kapitán.
„Také já chci přirozeně mít co nejrychleji svoje zboží, ale věř mi, že příští čtyři hodiny se tu nebude nic dít,“ namítl obchodník. „Žiji zde už dlouho a znám zvyky místních lidí. Ukážu ti, jací jsou.“
Obchodník vytáhl z měšce zlaťák, zvedl ho do výšky, aby se zaleskl na slunci, a vykřikl: „Tenhle zlatý dostane jako odměnu ten z vás, kdo je největší lenoch!“
Rázem byli dělníci na nohou a natahovali se po zlaté minci. Pouze jeden zůstal ležet ve stínu a unaveně zvolal: „Doneste mi ten zlaťák sem!“

(Úsměvy pro duši, Vyšehrad 2002)