Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Snažte se mi porozumět, bratří, jako já mám porozumění pro vás; prosím vás o to. Nic jste mi neublížili...
Bible - Galatským 4,12

Láska potřebuje nějaké ‘ty’. ‘Já’ v nás je lásce vždycky na překážku.D. Starenkyj

Pátek 19 únor 2010

Svátek: Patrik

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: ČSOP-ARON

Zobrazit

Více si rozumět...

Stát se dospělým znamená vyrůst z dětských střevíčků. Musíme se přestat chovat, mluvit, myslet a uvažovat jako děti. Jedinou věcí, kterou bychom si mohli – a měli – z dětství odnést, je cit pro spravedlnost a jasný postoj k nemravnosti a zlomyslnosti. Když však dojde na úsudek, měli bychom se projevovat jako dospělí. Součástí dospělosti je, že akceptujeme, že druzí jsou jiní než my, a chápeme tyto rozdíly jako mosty, nikoliv překážky. Jsou to mosty smysluplné a je na nás, abychom jim porozuměli a pochopili, kam vedou. To je cílem osvíceného studia lidské mysli – porozumět sám sobě i druhým, tak abych je mohl lépe milovat. Protože porozumět znamená milovat.

(Touha ženy, Maranatha o.s., 2007)