Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Takový člověk musí být bezúhonný, věrný své jediné manželce, střídmý, rozvážný, pořádný. Vyžadují se také pohostinnost, pedagogické vlohy, taktnost, smířlivost a nezištnost...(SNC) Bible - První list Timoteovi 3,2-3

Takt je inteligence srdce.anglické přísloví

úterý 1 červen 2010

Svátek: Laura

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Tomáš Hölbling

Zobrazit

Být laskavý neznamená nebýt čestný

Laskavost a čestnost se vzájemně nevylučují. Ve skutečnosti pravdomluvnost plus laskavost rovná se taktnost. Tuto pravdu nádherně ztělesňuje můj přítel a kolega doktor Levi Watkins, vynikající kardiovaskulární chirurg. Jako první Afroameričan se stal profesorem na Univerzitě Johna Hopkinse. Mezi jeho vynikající pracovní úspěchy patří mimo jiné implantace automatického srdečního defibrilátoru. Je znám nejen jako odborník, který výrazně přispěl k pokroku medicíny, ale u nás na univerzitě je znám jako mimořádně hodný člověk.
Jeho laskavá a soucitná povaha přitahuje do jeho pracovny všechny možné lidi s nejrůznějšími osobními i pracovními problémy. Hledají u něj radu. Přesto je Levi znám nejen jako velice laskavý, ale také jako velice upřímný a otevřený člověk.
(pokračování zítra)

(Širší souvislosti, Advent-Orion 2008)