Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď. (SNC)
Bible - Koloským 4,6

Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.Konfucius

úterý 2 listopad 2010

Svátek: Památka zesnulých

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Tomáš Hölbling

Zobrazit

Děti a ztracený Bůh

(pokračování z minulého dne)
Chlapec s pláčem vyběhl z místnosti, utíkal domů a schoval se v koupelně. Když ho tam bratr objevil, zeptal se: „Co se stalo?“
Mladší chlapec zadýchaně odpověděl:
„Teď máme opravdu vážný problém... Bůh se ztratil a oni si myslí, že za to můžeme my dva!“
- Možná, že způsob, jakým mluvím s ostatními, někdy děsí jejich vnitřní „dítě“...
- Když mluvím nebo uvažuji o Bohu, nese se to v duchu přísném, nebo laskavém a srdečném...?
- V mých vztazích s ostatními jsou vždycky přítomné prvky konstruktivní a destruktivní. Konstruktivní prvky jsou..., destruktivní prvky jsou...

(Příběhy pro uzdravení duše, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2010)