Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně. Bible - Žalm 37,28

Člověk nemůže žít bez důvěry.E. Trioletová

Středa 5 září 2012

Svátek: Boleslav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Eva Nádvorníková

Zobrazit

Komu důvěřovat...

Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! (Iz 55)
Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ (J 20)
Ty pak, můj synu Šalomoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít, jestliže ho opustíš, odvrhne tě navždy. (1 Pa 28)
Hospodin řekl: Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. (Joz 1)

(Slova potěšení a povzbuzení, Česká biblická společnost 2011)